item3
item3   NYHETER item3   FOTOGRAFI item3   INSTALLATION item3   UTSTÄLLNING item3   CV item3   TEXT item3   KONTAKT item3   LÄNK item3
item3 Katerina Mistal item3

Eskistuna konstmuseum

Museum Anna Nordlander

Photographic Gallery Hippolyte

Municipal Gallery Arsenal

Röda Sten

Galleri Eva Solin

Brooklyn Museum

PhotoIreland 2012

  NYHETER   FOTOGRAFI   INSTALLATION Katerina Mistal Katerina Mistal